Kaip ištirti rinkimų pažeidimą. Praktinis vadovas pradedantiesiems.

Jau geras pusmetis, kaip baigiau savo dvylikos metų tarnybą VRK. Kadangi naujojoje komisijoje dauguma narių nauji, o man yrą tekę tirti ne vieną pažeidimą, norėčiau pasidalinti keletu praktinių patarimų, kaip efektyviai išnagrinėti net sudėtingiausią klausimą. Perspėju, visi personažai ar įmonės yra išgalvoti ir bet koks panašumas į tikrovę yra grynai atsitiktinis.

Paprastai viskas prasideda nuo skundo. VRK, kaip kokiai aukščiausiai rinkimų ministerijai, skundus rašo visi: oponentai, žurnalistai ir kitokie netikėliai, kurie neturi ką veikti ir tik trugdo dyrpt. Lengviausia, žinoma, pažiūrėjus, “ant ko” skundas, įvertint, kad nieko čia tokio, ir padėt tyrimą į stalčių, gal niekas nepastebės. Tačiau paprastai skundėjas ir jo aplinkos žmonės atkaklūs, ir toli skundo nugrūsti neišeina, reikia kažką daryt.  

Praktiškumo dėlei imkime atsitiktinį tipinį skundą, kuriame parašyta, jog neva kažkur po Lietuvą plinta laikraštis, kuriame liaupsinamas koks nors partijos viršininkas ir artimiausi jo bendražygiai. Laikraščio tiražas – keli šimtai tūkstančių, tačiau kieno lėšomis atspausdintas, nežinia. Tiesa, panašaus formato ir tapataus pavadinimo laikraštis buvo anksčiau deklaruotas kaip vienos partijos agitacinis organas, tačiau dabar su ta partija, šiukštu, nesusijęs. Skundėjas teigia, kad čia ne tai paslėpta politinė reklama, ne tai rinkėjų papirkinėjimas. Nesinori, bet reikia tirti.

Pirmas žingsnis, paskambinam į spaustuvę ir paklausiam, kas užsakė, koks buvo tikrasis tiražas ir kas sumokėjo. Netikiu, kad spaustuvė nesuteiks tokios informacijos, ypač žinodama, kad su VRK geriau nesipykt. Atsakymą galima nesunkiai gauti dar tą pačia dieną. Tarkime, kad spaustuvės atsakyme bus parašyta, kad laikraštį užsakė VŠĮ “Radviliškio kanklininkai”.

Antras žingsnis, skambiname į tą VŠĮ ir paklausiame, ar tikrai jie užsakė atspausdinti tą laikraštį ir paprašome pateikti jų rėmėjų sąrašą, juolab, kad visos VŠĮ turi pareigą teikti veiklos ataskaitas Registrų centrui. Ir čia nustembame pamatę, kad pagrindinis (o gal ir vienintelis) VŠĮ “Radviliškio kanklininkai” rėmėjas – kažkoks UAB, prekiaujantis žemės ūkio technika, sakykime, UAB “Plūgo broliai”. Čia prieiname prie trečiojo žingsnio – rašome trumpą paklausimą Registrų centrui, ir gauname atsakymą, kad pagrindinis UAB “Plūgo broliai” akcininkas yra vienas didelis koncernas, o pastarasis – kokia staigmena – priklauso tam didžiam politikui, kurio vaizdų ir gerų darbų aprašymo mirga jau minėtas laikraštis… Žinoma, nieko čia tokio, jokių sąsajų ir jokios politikos. Kaip sakė klasikė, baikit, nemanau.

Rinkimų įstatymai draudžia partijoms gauti tiek pinigines, tiek nepinigines aukas iš įmonių. Na, bet “Plūgo broliai” juk jokiai partijai nieko nedavė, jie tik parėmė kuklų penkiolikos kanklininkų būrelį, net nenumanydami, kad šie leis laikraštį, kaip du vandens lašai panašų į buvusį partijos propagandos organą.

Štai ir turime, mielieji naujieji VRK nariai ir mielas skaitytojau, klasikinį užburtą ratelį, kuriame kiekvienas atskirai paimtas veiksmas ar sandoris yra visiškai švarūs ir teisėti, tačiau pažiūrėjus į jų visumą, matosi aiški, banali politinės partijos finansavimo ribojimo apėjimo schema, kuomet juridiniai asmenys per tarpininkus finansuoja partijas, tiksliau, apmoka jų sąskaitas: renginius, spaudinius ar mokymus.

Mano aprašytu grynai hipotetiniu atveju akivaizdu, kad turime partijos finansavimą per trečiuosius asmenis, ir dar iš draudžiamų šaltinių – juridinių asmenų. Stipri Vyriausioji rinkimų komisija patvirtintų būtent tokią išvadą ir turėtų visus ginklus apginti tokią poziciją teisme. Ypač turint tokios geros teisminės praktikos su kitų partijų “mokymais”. O po to jau turėtų sekti kitos nuoseklios pasekmės – administracinės nuobaudos ir valstybės dotacijų atėmimas.

Ir pabaigai dar apie skaidrumą. Skaidrumas yra tada, kai visi tyrimo ar klausimo svarstymo etapai yra vieši. Jei tik nors viename etape yra “juoda dėžė”, arba klausimas svarstomas uždaruose pasitarimuose, o sprendimų projektų ar siūlymų viešinimas be pirmininko leidimo yra neleidžiamas, tai toks skaidrumas nevertas supuvusios silkės uodegos. Dar yra laiko susitvarkyti.

 

Leave a comment

Parašykite komentarą