Ar balsavimas internetu – tik politinis klausimas?

Mano bendravardis Jonas Baltaduonis taikliai pastebėjo: E-balsavimo saugumas neturėtų tapti politiniu klausimu. Tai techninis klausimas. Tačiau balsavimas internetu, kaip balsavimo rinkimuose būdas, nėra “tik” techninis klausimas.  E-balsavimo saugumas tai tik viena iš balsavimo internetu sistemos sudedamųjų dalių. Palyginsiu paprastai – vien atskirai kotu ar geležte medžio nenukirsi, tačiau juos tinkamai sujungus tarpusavyje galima turėti gerą ir patikimą kirvį.

Iš tiesų, sunku ginčytis su argumentu, kad balsavimui internetu reikalingas toks technologinis sprendimas, kuris gali užtikrinti tiek balsavimo slaptumą, tiek balso nepakeičiamumą, tiek visos e-balsavimo sistemos integralumą, kartu užtikrinant ir tinkamą skaidrumą, patikimumą, patikrinamumą ir auditabilumą.  Tačiau pirmiausia turi būti politinis sprendimas žengti žingsnį.

Siūlomuose įstatymų pakeitimuose teigiama, kad balsavimas internetu vyks VRK interneto svetainėje laikantis Balsavimo internetu tvarkos aprašo. Tokio aprašo dar nėra. Tačiau jis turės atsirasti, ir rengiant jį reikės labai išsamiai numatyti visus techninius ir organizacinius reikalavimus bei saugiklius. Taip pat įstatymo projekte numatytas reikalavimas, kad kad būtų įgyvendinti Vyriausybės nustatyti elektroninės informacijos saugos reikalavimai. Taigi, įstatymo projekto autoriai kaip tik ir siūlo palikti techninius klausimus spręsti profesionalams, o ne politikams.

Politinis klausimas yra ar mes apskritai norime balsuoti internetu, ar ne? Čia kaip dėl atominės elektrinės. Jei galima priimti politinį sprendimą statyti naują branduolinę jėgainę, ar nestatyti, tačiau negalima politinių argumentų naudoti sprendžiant tos jėgainės saugumo užtikrinimo priemones.

Pasaulyje naudojamos balsavimo internetu sistemos skiriasi savo konfigūracija. Iš esmės tai išankstinio balsavimo paštu perkėlimas į internetą, tačiau įgyvendinimo detalės skiriasi.  Balsavimo internetu technologija leidžia balsuoti kelis kartus, užtikrinant, kad skaičiuojant balsus bus įskaitomas tik paskutinis paduotas balsas. Tačiau štai Estijoje, jei rinkėjas balsavo internetu, jis balsuoti rinkimų apylinkėje jau nebegali. Lietuviškame projekte galioja visi balsavimo būdai, t.y. rinkėjui, nors ir balsavus internetu, bet sekmadienį atėjus į rinkimų apylinkę, jo internetu paduotas balsas bus sunaikintas, o įskaitytas tik apylinkėje užpildytas biuletenis. O štai Šveicarijoje, tuose kantonuose, kur balsuojama internetu, perbalsuoti negalima. Taigi, visa tai – rinkimų techninio konfigūravimo reikalas.

Mes įpratę, kad balsavimo slaptumas užtikrinamas tuo, kad visi popieriniai biuleteniai yra vienodi ir anonimiški, taigi, įmetus jį į balsadėžę, nėra galimybės nustatyti, kieno tas biuletenis.  Tačiau įsivaizduokite, kad jūs, prieš mesdamas biuletenį į urną, sakykime, nežymiai užlenkėte biuletenio kampelį taip, kad tik jūs vienas žinosite, kad tai – būtent jūsų biuletenis. Tai primityvi iliustracija to, kad net ir tradicinėje balsavimo sistemoje galima įgyvendinti balso patikrinamumą, t.y. po balsų skaičiavimo jūs galite iš visų vienodų biuletenių krūvos atrasti būtent tą, kuris jūsų. Tuo tarpu tiek Estijoje, tiek kitose šalyse naudojamos   balsavimo internetu technologijos jau leidžia saugiai patikrinti, ar jūsų balsas buvo užskaitytas tinkamai, nekompromituojant balsavimo slaptumo. Visus besidominčius kviečiu panagrinėti šiemet Austrijoje vykusios konferencijos EVOTE2014 medžiagą (nuoroda čia), kurios pagrindinė tema buvo būtent balso patikrinamumo technologijos.

Rinkimų sistemos patikrinamumas reiškia ne tik galimybę rinkėjui pasitikrinti, ar jo balsas užskaitytas tinkamai. Tai reiškia ir reikalavimą, kad e-rinkimų stebėtojai, įskaitant visus skeptikus, turi turėti galimybę įsitikinti, kad naudojama būtent tinkama programinė įranga, kad balsais nebuvo manipuliuojama po jų patekimo į elektroninę balsadėžę, kad skaičiuojami būtent tie balsai, kurie buvo patekę į elektroninę balsadėžę, ir panašiai. Visam tam jau yra technologijos, ir jos pagrįstos ne pasitikėjimu, o rimtais matematikų, kriptografų ir kibernetinio saugumo specialistų darbais.

Čia aptariau tik vieną iš daugelio balsavimo internetu sistemos aspektų. Dabar puikus metas apie tai kalbėti, keistis nuomonėmis ir argumentais, motyvuoti Seimo narius, kad šie pamatytų visus šio svarbaus klausimo atspalvius, ir kad priimamas politinis sprendimas būtų pagrįstas prielaida, kad balsavimo internetu nebus, jei nebus užtikrinti minėti slaptumo,  saugumo, skaidrumo ir patikrinamumo reikalavimai.

 

Parašykite komentarą