Dėl interesų derinimo

Reaguodamas į viešumoje pasirodžiusią informaciją (http://www.alfa.lt/straipsnis/50119199/etikos-sargai-svarstys-vrk-nari-udri), pranešu, kad nuo 2014 metų rugsėjo mėnesio nedalyvauju VRK viešųjų pirkimų komisijos veikloje ta apimtimi, kiek tai susiję su informacinių sistemų pirkimais. Apie nusišalinimą esu raštu informavęs VRK pirmininką Zenoną Vaigauską (http://www.udris.lt/geras/wp-content/uploads/2015/09/1-1.pdf), tai atsispindi ir visuose viešųjų pirkimų dokumentuose.

Mano santykiai su Scytl Secure Electronic Voting S.A. buvo deklaruoti VRK, VTEK bei atsispindi viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijoje.

Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai esu pateikęs visus reikalingus dokumentus, įrodančius, kad anoniminiame skunde, kurio pagrindu pradėtas tyrimas, nurodytos aplinkybės visiškai neatitinka tikrovės.

Parašykite komentarą