Logistiniai pilietybės referendumo niunansai

Prireikė mažiausiai trijų Konstitucinio Teismo nutarimų, kad būtų visiems galutinai ir neginčijamai aišku, kad dvigubos pilietybės klausimas gali būti išspręstas tik referendumu. Liko pilvota techninė smulkmena – pats referendumas. Kadangi dvigubos pilietybės klausimas aktualus daugiausiai išeiviams ir jų giminaičiams, akivaizdu, kad tokio referendumo sėkmė abejotina dėl mažo rinkėjų aktyvumo. Tačiau tai tik spėlionės, paliksiu jas astrologams ir žyniams.

Pasigirdus politikų samprotavimams apie kelių dienų referendumą, jį rengiant kartu su 2019-ųjų Prezidento rinkimais, būtina atkreipti dėmesį į keletą niuansų:

Pirma, Seimas atskiru nutarimu gali nustatyti, kad referendumas vyksta ne vieną dieną, taip pasakyta referendumo įstatymo 50 straipsnyje. Tačiau iš įstatymo neaišku, ar galima daryti pertraukas tarp balsavimo dienų. Štai referendumas dėl narystės ES vyko dvi dienas iš eilės, o ne su dviejų savaičių pertrauka, kaip girdėjau siūlymus. Rinkimų ir referendumo įstatymai labai detalūs, ir reikia būti labai atsargiems, darant bet kokias interpretacijas.

Antra, atskiros balsadėžės. Paprastai organizuojant referendumą kartu su rinkimais, naudojama viena ir ta pati viena balsadėžė. Siūlomu atveju reikės atskirti prezidento rinkimų ir referendumo balsadėžes, kadangi prezidento rinkimų biuleteniai bus skaičiuojami jau po pirmojo turo, o referendumo biuletenių skaičiuoti, nebaigus viso balsavimo – nevalia! Gali kilti problemų, kuomet rinkėjai supainios balsadėžes, ar abu biuletenius iš įpratimo sumes į vieną balsadėžę.

Tračia, tarkim, dviejų atskirų referendumo dienų modelis, kai balsavimo referendume dienos sutampa su prezidento rinkimų pirmojo ir antrojo turo baslavimais, yra teisėtas. Tokiu atveju reikės  spręsti klausimą, kaip saugoti balsadėžės su referendumo biuleteniais tas dvi savaites tarp balsavimų. Pagal įstatymą, “tuo atveju, jei referendumas vyksta daugiau nei vieną dieną, kiekvienos referendumo dienos pabaigoje, išskyrus balsavimo referendume paskutinę dieną, balsadėžės plyšys užklijuojamas ir užantspauduojamas, taip pat VRK nustatyta tvarka surenkami ir užantspauduojami nepanaudoti ir sugadinti referendumo biuleteniai ir balsavimo patalpa perduodama saugoti policijai. Patalpą saugoti taip pat gali ir to norintys referendumo komisijos nariai ir stebėtojai”. Balsadėžėms saugoti reikės pasitelkti visas policijos pajėgas, reikės organizuoti budėjimo eiles ir grafikus, ir pan. Be to, daugelis balsavimo patalpų yra mokyklų salėse ir klasėse… Įsivaizduojate fizinio lavinimo pamoką, kur salės kampe sėdi moterėlės su policininku ir saugo balsadėžę?

Ir ketvirta, rinkimų ir referendumo agitacija. Nesant aiškaus lyderio prezidento rinkimuose, panašu, kad referendumas sudarys papildomų sunkumų stebint ir apskaitant prezidentinės kampanijos išlaidas, kadangi kai kurie kandidatai neabejotinai sieks pasinaudoti referendumu savo prezidentinei kampanijai. Be to, agitacijos taisyklės referendume ir rinkimuose šiek tiek skiriasi, ir čia VRK laukia tikras iššūkis.

Išvardinti iššūkiai jokiu būdu nėra priežastis nerengti referendumo balsavimo dvi ar daugiau dienų, tačiau manau, kad labai būtų logiška referendumui panaudoti elektroninius balsavimo terminalus apylinkėse ir užsienyje: taip išspręstumėm visus minėtus logistinius klausimus, o ir užsienyje esančius tautiečius pasiekti būtų žymiai lengviau.

Leave a comment

Parašykite komentarą